JooMix

Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

 

вул.Героїв Майдану, 246. м.Чернівці, Україна

+ 38 (050) 374-35-17

+ 38 (067) 374-99-74

Соціальне служіння

Опис програми

Загальна характеристика

Програма призначена як для практикуючих служителів, праця яких пов’язана з соціальною сферою служіння, так і для тих, хто прагне присвятити своє життя цьому служінню відчуваючи поклик Божий у своєму серці.

Випускники отримують диплом і ступінь бакалавра «Практичної теології» за спеціалізацією «Соціальне служіння».

Мета програми

Метою програми є дати базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для плідного служіння людям, які потребують духовної, матеріальної і моральної підтримки; для створення умов успішної  соціалізації різних категорій соціальних клієнтів у християнському середовищі. Програма включає в себе біблійні, богословські та практичні питання підготовки студента до ефективного служіння в соціальній сфері.

Завдання програми

Перед керівництвом Семінарії стоять нижче наведені завдання для того, щоб досягнути мету програми:

 • загострити розуміння студентами складної природи сучасного суспільства та його проблем, усвідомлення ролі служителя у їх розв’язанні;
 • розвивати риси характеру, які відповідають якостям християнського служителя і вчителя вихователя;
 • закріпити усвідомлення необхідності християнської освіти для практичного служіння серед теперішнього покоління в сучасному руслі їхнього життя;
 • розвивати навички викладання біблійних істин для різних вікових категорій;
 • навчити активно та доступно передавати отриманні знання не тільки словами, але й соціальною працею для людей.

Для того, щоб студенти:

 • демонстрували фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту, володіли глибокими знаннями з християнського богослов’я;
 • вміли застосовувати отримані знання в особистому житті та служінні;
 • поглибили розуміння основних інтелектуальних і моральних сфер протистояння між церквою та світом, щоб навчати людей християнських принципів;
 • розуміли складну природу сучасного суспільства та його проблем, усвідомлювали роль ефективного служителя у соціальній сфері їх розв’язання.

Загальна концепція програми (філософія навчання)

Програма розрахована на чотири роки очно-заочного навчання.

Підбір предметів та послідовність їх вивчення, планування академічного навантаження кожного предмета визначаються метою та завданнями програми, стандартами ЄААА, а також загальними принципами дидактики – в першу чергу, принципом науковості, послідовності, систематичності, доступності і зв’язку теорії з практикою. Під час складання програми враховувалися також особливості контингенту абітурієнтів (переважно, це - ті, які вже несуть служіння у помісній церкві і мають значний досвід соціального служіння). У час проходження начальних сесій, які тривають один тиждень (коли викладачі приїжджі – вечірні сесії), або дві суботі в місяць (якщо викладачі місцеві) студенти слухають лекційну частину курсу, здають тест або екзамен, одержують завдання на самостійне опрацювання, а також теми письмових чи дослідницьких робіт, які вони повинні написати. Протягом однієї сесії вивчається один предмет. Все це обумовило наступні особливості програми:

 1. На першому і другому роках навчання студентам пропонуються предмети, які допомагають створити базу для подальшого формування знань та навиків. Протягом усіх років навчання теоретичні предмети викладаються у поєднанні з практичними. Порядок проходження предметів запланований з врахуванням міжпредметних зв’язків і взаємозалежності між предметами.
 2. Біблійно-богословські предмети першого і другого років навчання дають базові знання, які допомагають навчитися тлумачити тексти Священного Писання, а також застосовувати набуті знання у практичному служінні. Ці знання поглиблюються і розширяються протягом подальшого навчання.
 3. Усі предмети – у тому числі і загальноосвітні – викладаються з християнської світоглядної перспективи.
 4. Усі предмети – у тому числі і теоретичні – передбачають завдання для застосування отриманих знань та вмінь у контексті служіння.
 5. Характерною особливістю програми є використання модулів, що допомагає студентам краще засвоювати навчальні дисципліни в їх поєднанні та систематизації.

Портрет випускника: зрілість особистості

На програму «Бакалавр практичної теології» спеціалізація: «Соціальне служіння» ЧБС приймає духовно зрілих і сформованих особистостей, які мають певний практичний досвід служіння. Працівники закладу працюють над підвищенням рівня професійних знань і майстерності абітурієнтів. Тому завдання семінарії полягає не тільки в тому, щоб надати студенту знання та навики для більш ефективного служіння, але й у тому щоб сформувати зрілого служителя.

Випускник спеціалізації «Соціального служіння» добре орієнтується у сучасних богословських моделях і вміє правильно оцінювати вплив сучасного богослов’я на сучасне суспільство.

Випускник відкритий до змін відповідно до вимог часу, але при цьому непохитно притримується незмінних християнських цінностей.

Він є здоровою мислячою особистістю, яка постійно розвивається, вдосконалюється і є відкритою до нових позитивних ідей.

Портрет випускника: духовні характеристики

Взаємостосунки з Богом та внутрішні риси випускника

Випускник спеціалізації «Соціальне служіння» є чесною, справедливою, вірною Богові людиною, яка любить християнські моральні цінності і не уявляє життя поза межами цих норм. В цей самий час випускнику притаманні такі риси як людяність, співчуття, щира ввічливість, повага до людей, здатність ставитися до людей без упередження. Він готовий жертвувати своїми благами і здобутками заради благородних цілей. Випускник є непримиренним до подвійних стандартів, лукавства, заздрості, зверхності, злоби та неправди, що допомагає ефективно втілювати християнські принципи життя в сучасному суспільстві.

Головним у його житті є взаємостосунки з Богом. Він любить Бога і всі його зусилля направлені на те, щоб догодити Йому.

Сім’я

Присвятивши себе для служіння ближньому, випускник дбає і про свою сім’ю. Він визнає, силу родини у своєму духовному рості і постійно піклується про членів сім'ї. Сім'я випускника є  прикладом християнської сім’ї  у соціальному середовищі.  Родина місце обговорення не лише проблем власної родини, але й багатьох питань в інших родинах. Сім'я випускника з готовністю завжди прийде на допомогу іншим родинам, підтримає у радості і горі. Християнські чесноти є стрижнем життя родини випускника.

Церква

Для випускника спеціалізації «Соціального служіння» церква має особливе значення. Церква – це Христова структура на землі, тому випускник дбає про внутрішню гармонію людей церкви. Для цього постійно підтримує інтерес прихожан до питань релігії, розв'язання проблем їх земного існування через сповідання Християнських чеснот. Сприяє залученню до лона церкви нових людей. Забезпечує їх нормальне існування у вірі. Створює умови для підтримки  церквою бідних, нужденних, хворих.

Суспільство, культура, держава

Випускник, як і кожна людина, є частиною суспільства. До життя в суспільстві людей у нього особливе відношення, оскільки від цього залежить його євангелізаційна діяльність серед молоді, дітей, підлітків і не тільки. Біблія говорить, що служитель повинен мати добре засвідчення від людей. Тому завдання служителя Божого – бути зразком доброї поведінки та благочестивого життя, завжди стояти на євангельських принципах.

Випускник має знати особливості християнської роботи з різними категоріями населення, і клієнтами соціальної роботи зокрема. Він дбає про бідних, немічних, хворих, залежних від негативних явищ середовища. Просить у Бога ласки для облагородження їх серця і зцілення душі.

Випускник є громадянином держави, в якій живе. Тому він з повагою ставиться до влади, мови, історії, культури народу тієї держави, в якій проживає. Біблія закликає молитися за владу, а також поважати закони держави (звичайно за винятком тих законів, які суперечать біблійним).

Портрет випускника: знання, вміння та практичні навики

Випускник любить навчатися і намагається постійно вдосконалюватися.

Випускник основну увагу приділяє знанню Біблії та практичній мудрості. Однак він також знайомий зі світським світоглядом, нормами життя та наукою, які допомагають йому бути сучасним і актуальним благовісником, що є надзвичайно важливим у праці з людьми в соціальній сфері.

Випускник вміє створити хорошу команду і працювати в команді на основі принципів взаємоповаги до членів команди.

Випускник знає особливості праці з людьми різного віку, різних інтересів, віровизнань, світоглядів і використовує їх на практиці.

Випускник володіє методами соціальної допомоги різним категоріям населення.

Випускник готовий сприяти Церкві та суспільству в процесі розуміння, збереження та поширення християнських цінностей; вести культурно-просвітницьку діяльність.

Випускник знає історію розвитку та вчення світових релігій, сучасні тенденції розвитку та регіоналізацію релігійних течій в світі та Україні, вміє застосувати надбанні знання з ціллю збереження людей від сповідування лжерелігій.

Випускник - людина із широким кругозором, багатий знаннями та вміннями і доброю душею.

ЧБС

вул.Героїв Майдану 246, м.Чернівці, Україна, 58013

тел: +38 050 374 35 17

        +38 067 374 99 74

e-mail: officechbs@gmail.com

Про ЧБС

 

Підписка

Для отримання останніх новин підпишіться, будь ласка.