JooMix

Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

вул.Героїв Майдану, 246. м.Чернівці, Україна

+ 38 (050) 374-35-17

+ 38 (067) 374-99-74

Пастирське служіння

Опис програми

Загальна характеристика

Програма призначена як для практикуючих служителів, так і для тих, хто прагне присвятити своє життя служінню Богові згідно Його покликання.

Випускники отримують диплом і ступінь бакалавра практичної теології, спеціалізація «Пастирське служіння».

 

Мета програми

Метою програми є дати базову вищу богословську освіту і необхідні практичні навики для церковного служіння, вдосконалити практичні навики, а також збагати богословськими знаннями як майбутніх так і практикуючих служителів.

 

Завдання програми

Перед керівництвом Семінарії стоять нижче наведені завдання:

-              загострити розуміння студентом складної природи сучасного суспільства та його проблем, усвідомлення ролі служителя у їх розв’язанні;

-              дати знання та вдосконалити практичні навики у таких галузях служіння як євангелизм, проповідування, викладання, адміністрація і консультування, необхідні для належного виконання обов’язків у пастирському служінні;

-              закріпити усвідомлення необхідності християнської освіти для практичного служіння.

 

Випускники повинні:

-              демонструвати фундаментальні знання Біблії та навики інтерпретації її змісту; володіти глибокими знаннями з християнського богослов’я, а також вирішувати дослідницькі завдання, які орієнтовані на аналіз біблійної та богословської літератури;

-              уміти професійно застосовувати отримані знання в особистому житті та служінні;

-              розуміти основні інтелектуальні і моральні сфери протистояння між церквою та світом;

-              розуміти складну природу сучасного суспільства та його проблем; усвідомлювати роль пастора у їх розв’язанні.

 

Загальна концепція програми (філософія навчання)

Програма розрахована на чотири роки очно-заочного навчання.

Підбір предметів та послідовність їх вивчення, планування академічного навантаження кожного предмета визначаються метою та завданнями програми, стандартами ЄААА, а також загальними принципами дидактики – в першу чергу, принципами послідовності, систематичності, доступності і зв’язку теорії з практикою. Під час складання програми враховувалися також особливості контингенту абітурієнтів (переважно, це - ті, які вже несуть служіння у помісній церкві і мають значний досвід практичного служіння). У час проходження начальних сесій, які тривають один тиждень (коли викладачі приїжджі – вечірні сесії), або дві суботі в місяць (якщо викладачі місцеві) студенти слухають лекційну частину курсу, здають тест або екзамен, одержують завдання на самостійне опрацювання, а також теми письмових чи дослідницьких робіт, які вони повинні написати. Протягом однієї сесії вивчається один предмет. Усе це обумовило наступні особливості програми:

На першому і другому роках навчання студентам пропонуються предмети, які допомагають створити базу для подальшого формування знань та навиків. Протягом усіх років навчання теоретичні предмети викладаються у поєднанні з практичними. Порядок проходження предметів запланований з врахуванням міжпредметних зв’язків і взаємозалежності між предметами.

Біблійно-богословські предмети першого і другого років навчання дають базові знання, які допомагають навчитися тлумачити тексти Священного Писання, а також застосовувати набуті знання у практичному служінні. Ці знання поглиблюються і розширяються протягом подальшого навчання.

Усі предмети – у тому числі і загальноосвітні – викладаються з християнської світоглядної перспективи.

Усі предмети – у тому числі і теоретичні – передбачають завдання для застосування отриманих знань та вмінь у контексті служіння.

Характерною особливістю програми є використання модулів, що допомагає студентам краще засвоювати навчальні дисципліни в їх поєднанні та систематизації.

 

Портрет випускника: зрілість особистості

На програму «Пастирське служіння» ЧБС приймає духовно зрілих і сформованих особистостей, які мають певний практичний досвід служіння. Працівники закладу працюють над підвищенням рівня професійних знань і майстерності абітурієнтів. Тому завдання семінарії полягає не тільки в тому, щоб надати студенту знання та навики для більш ефективного служіння, але й у тому щоб сформувати зрілого служителя.

Випускник програми ««Пастирське служіння»» добре орієнтується у сучасних богословських моделях і вміє правильно оцінювати вплив сучасного богослов’я на церкву.

Випускник відкритий до змін відповідно до вимог часу, але при цьому непохитно притримується незмінних християнських цінностей.

Він є тверезою, мислячою особистістю, яка постійно розвивається, вдосконалюється і є відкритою до нових позитивних ідей.

 

Портрет випускника: духовні характеристики

Взаємостосунки з Богом та внутрішні риси випускника

Випускник є чесною, справедливою, вірною Богові людиною, яка любить християнські моральні цінності і не уявляє життя поза межами цих норм. В цей самий час випускнику притаманні такі риси як людяність, співчуття, щира ввічливість, повага до людей, здатність ставитися до людей без упередження. Він готовий жертвувати своїми благами і здобутками заради благородних цілей.

Головним у його житті є взаємостосунки з Богом. Він любить Бога і всі його зусилля направлені на те, щоб догодити Йому.

 

Сім’я

Благонадійна родина пастора забезпечує його авторитет і ефективність служіння. Випускник любить свою сім’ю та піклується про неї. Він знає, що  сім’я – це його твердиня, яка є надійною опорою у його почесній праці на ниві Божій. Погані стосунки у сім’ї негативно впливають на пастирське служіння.

 

Церква

Для випускника програми церква має особливе значення, оскільки він є служителем церкви. Церква – це Христова структура на землі, а служитель повинен піклуватися про неї. Майбутній пастор набуває почуття відповідальності за доручене йому служіння Самим Господом. Адже, у нього дуже особливе завдання, за яке він буде звітувати перед Ним.

 

Суспільство, культура, держава

Випускник, як і кожна людина, є частиною суспільства. До життя в суспільстві людей у нього особливе відношення, оскільки від цього залежить його євангелізаційна діяльність. Біблія говорить, що служитель повинен мати добре засвідчення від людей. Тому завдання служителя Божого бути зразком доброї поведінки та благочестивого життя, завжди стояти на євангельських принципах.

Випускник повинен з розумінням ставитися до такого суспільного явища як культура. Культура – це набір звичаїв, норм та правил, які формують світогляд людини. Ці звичаї, норми та правила можуть бути позитивними, нейтральними або негативними. Тому служитель повинен їх правильно оцінювати. Він повинен бути активним учасником культурного життя, якщо воно не суперечить біблійним моральним принципам.

Випускник є громадянином держави, в якій живе. Тому він з повагою ставиться до влади, мови, історії, культури народу тієї держави, в якій проживає. Біблія закликає молитися за владу, а також поважати закони держави (звичайно, за винятком тих законів, які суперечать біблійним).

 

Портрет випускника: знання, вміння та практичні навики

Випускник любить навчатися і намагається постійно вдосконалюватися.

Випускник основну увагу приділяє знанню Біблії та практичній мудрості. Однак він також знайомий зі світським світоглядом, нормами життя та наукою, які допомагають йому бути сучасним і актуальним благовісником.

Випускник вміє створити хорошу команду і працювати в команді на основі принципів взаємоповаги до членів команди.

Випускник - людина із широким кругозором, багатий знаннями та вміннями і доброю душею.

 

Навчальний план програми "Бакалавр практичної теології»
Спеціалізація «Пастирське служіння»

 

Назва предметів та розділів

Роки навчання

 
   

кред ити

1

2

3

4

БАЗОВІ ПРЕДМЕТИ

І

Бібліїстика ( 49)

49

       

 1

Біблійна герменевтика

5,0

5,0

     

2

Огляд Старого Завіту

5,0

5,0

     

3

Огляд Нового Завіту

5,0

5,0

     

4

Чотириєвангеліє

5,0

5,0

     

5

Дії Святих Апостолів

5,0

 

5,0

   

6

П’ятикнижжя

4,0

   

4,0

 

7

Пасторські послання

5,0

   

5,0

 

8

Галатам/римлянам

5,0

     

5,0

9

1,2 Коринтянам

5,0

     

5,0

10

Пророчі книги

5,0

     

5,0

ІІ

Теоретична та Історична теологія (2 6)

26

       

11

Біблійні доктрини І :

         
 

Вступ до систематичного богослов’я

1,0

1,0

     
 

Бібліологія

1,0

1,0

     
 

Теологія

1,0

1,0

     
 

Ангелологія

1,0

1,0

     

12

Біблійні доктрини ІІ :

         
 

Антропологія

1,0

 

1,0

   
 

Хамартіологія

1,0

 

1,0

   
 

Христологія

2,0

 

2,0

   
 

Сотеріологія

2,0

 

2,0

   

13

Біблійні доктрини ІІІ :

         
 

Пневматологія

2,0

 

2,0

   
 

Еклезіологія

1,0

 

1,0

   
 

Есхатологія

2,0

 

2,0

   

14

Християнська апологетика

4,0

 

4,0

   

15

Історія християнства

         
 

Історія християнства І

2,0

2,0

     
 

Історія християнства ІІ

2,0

2,0

     

16

Історія місцевого християнства:

         
 

Історія п'ятидесятницького руху

1,0

 

1,0

   
 

Історія євангельського руху

2,0

 

2,0

   

ІІІ

Практична теологія ( --)

         

14

Євангелизм/Учнівство

5,0

 

5,0

   

15

Місіологія

4,0

 

4,0

   

16

Гомілетика І

4,0

 

4,0

   

17

Педагогіка :

         
 

Загальна педагогіка

2,0

2,0

     
 

Християнська педагогіка

3,0

3,0

     

18

Наставництво

4,0

     

4,0

19

Теологія молитви

4,0

 

4,0

   

IV

Гуманітарні предмети ( 41)

28,0

       

20

Психологія :

         
 

Вступ до психології

3,0

3,0

     
 

Вікова психологія

2,0

2,0

     

21

Вступ до Філософії

4,0

   

4,0

 

22

Вступ до Соціології

4,0

   

4,0

 

23

Загальне релігієзнавство

4,0

     

4,0

24

Історія України

3,0

     

3,0

25

Українська мова

4,0

   

4,0

 

26

Російська мова

4,0

   

4,0

 

V

Практика

14,0

2,0

4,0

4,0

4,0

VI

ДИПЛОМНА РОБОТА (або усний комплексний екзамен)

6,0

     

6,0

 

Всього по базових предметах:

131,0

34,0

40,0

28,0

29,0

VII ПРЕДМЕТИ ПО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПАСТИРСЬКЕ СЛУЖІННЯ»

27

Вступ до спеціальності:

         
 

Принципи учіння

1,0

1,0

     
 

Основи пастирського служіння

2,0

2,0

     

28

Християнське життя

4,0

4,0

     

29

Духовне формування

2,0

2,0

     

30

Риторика

4,0

 

4,0

   

31

Гомілетика ІІ

4,0

   

4,0

 

32

Основи логіки

3,0

   

3,0

 

33

Основи служіння:

         
 

Основи церковного служіння

3,0

   

3,0

 
 

Організація спец видів служіння

2,0

   

2,0

 

34

Християнська сім'я

5,0

   

5,0

 

35

Принципи керівництва

4,0

     

4,0

36

Біблійне консультування

4,0

     

4,0

37

Етика:

         
 

Загальна етика

2,0

     

2,0

 

Християнська етика

2,0

     

2,0

38

Конфесіологія

4,0

     

4,0

39

Відкриття нових церков

4,0

     

4,0

 

Всього по спеціалізації:

50,0

       
 

Всього заплановано:

181,0

43,0

44,0

45,0

49,0

 

Всього за фактом:

181,0

       
 

Всього викладено предметів:

54

16

15

11

12

ЧБС

вул.Героїв Майдану 246, м.Чернівці, Україна, 58013

тел: +38 050 374 35 17

        +38 067 374 99 74

e-mail: officechbs@gmail.com

Про ЧБС

 

Підписка

Для отримання останніх новин підпишіться, будь ласка.